Малітва за Радзіму

Езу, Ты сказаў вучням Тваім: “І ўсё, аб чым ні папросіце ў малітве з вераю, атрымаеце.” (Мац 21:22) Поўныя веры, просім за нашу Радзіму Беларусь, гучна ўсклікаючы:

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Магутны Божа-Ойча, адары хрысціянскі народ Беларусі Тваёй бязмежнай ласкай, каб мы змаглі годна паўстаць перад Тваім абліччам у шэрагу іншых хрысціянскіх народаў.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Святы Дух-Суцяшальнік, адары народ Беларусі Тваімі найкаштоўнейшымі дарамі: Верай, Надзеяй і Любоў’ю.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Марыя, Божая Маці і нябесная заступніца Беларусі, атулі нашую зямлю Тваёй матчынай ласкай і любоўю, захавай нас ад няшчасьцяў і войнаў а асабліва дапамагай найбольш слабым сярод нас: дзецям, цяжарным і хворым.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Святы Міхаіл Арханёл, апякун Беларусі, князь Войска нябеснага, пераможца шатана, дапамажы нам адолець усе праявы злога ў нас саміх, асабліва навучы нас  не быць абыякавымі да лёсу Радзімы і яе будучыні.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Сьвяты Юры, апякун Беларусі, навучы нас стаць, падобна табе, ваярамі Божымі і выконваць праз Хрыста і з Хрыстом нашыя штодзённыя справы у сем’ях, на працы і вучобе, а таксама грамадзянскія абавязкі.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Усе Сьвятыя Божыя, шукальнікі праўды і справядлівасьці, узгляньце ласкава на беларускі край і далучыце вашыя галасы да нашай супольнай малітвы за Беларусь.

Барані і ратуй народ Свой, Божа.

Ойча наш.
Вітай Марыя

Малітва

Натхні, Госпадзе, нашыя справы, і няхай праз іх Твая ласка трывае над намі: каб кожны наш учынак меў пачатак у Табе і з Табой быў зьдзейсьнены. Праз Госпада нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, Які з Табою жыве і валадарыць у еднасьці Духа Сьвятога, Бог, праз усе вякі вечныя. Амэн.