Навэнна да Маці Божай Нястомнай Дапамогі

Уступныя абрады

Спяваецца песнь да Маці Божай Нястомнай Дапамогі. Супольна адмаўляецца рымская малітва.

Рымская малітва

О Маці Божая Нястомнай Дапамогі, з вялікім даверам прыходжу сёння да Твайго святога абраза, каб прасіць Тваёй дапамогі. Не спадзяюся на свае заслугі ані на свае добрыя ўчынкі, але толькі на бязмежныя заслугі Пана Езуса і на Тваю неспасцігальную Мацярынскую любоў.

Ты глядзела, о Маці, на раны Адкупіцеля і на кроў Ягоную, што пралілася на крыжы дзеля нашага збаўлення. Сын Твой, які паміраў, даў нам Цябе за Маці. Ці ж не будзеш Ты для нас, як сведчыць Твой цудоўны тытул, Нястомнай Заступніцай?

Таму, о Маці Божая Нястомнай Дапамогі, праз балесную муку і смерць Твайго Боскага Сына, праз невыказныя цярпенні Твайго Сэрца, о Заступніца, вельмі горача малю Цябе, каб выпрасіла мне ў свайго Сына тую ласку, якой вельмі жадаю і якая мне так патрэбна (назваць просьбу).

Ты ведаеш, о Маці благаслаўлёная, як хоча Езус, Адкупіцель наш, удзяліць нам усялякіх пладоў Адкуплення. Ты ведаеш, што гэтыя скарбы былі аддадзеныя ў Твае рукі, каб Ты іх нам раздзяляла. Таму, о найласкавейшая Маці, выпрасі для мяне ў Сэрца Езуса тую ласку, аб якой у гэтай малітве пакорна прашу, а я з радасцю буду праслаўляць Тваю міласэрнасць праз усю вечнасць. Амэн.
Пасля малітвы спяваецца песнь да Маці Божай Нястомнай Дапамогі.

Малітва падзякі
О Марыя, прымі падзяку нашых сясцер і братоў, якія праз Твае заступніцтва атрымалі асаблівыя ласкі.

Чытаюць падзякі. Пасля супольная падзяка.

Дзякуем Табе, Маці Нястомнай Дапамогі, з тымі, якія сёння сведчылі аб ласках, якія атрымалі ад Бога,праз Тваё заступніцтва. Далучаем да іх нашу супольную малітву ўсклікаючы:

Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі:

за аздароўленых ад хваробы,                   Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за суцешаных у бядзе,                           Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за выратаваных ад адчаю,                        Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за падтрыманых у сумневе,                    Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за вызваленых ад улады граху,                Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за пачутых ў маленні,                           Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за міласэрнасць, аказаную нам,             Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за любоў Тваю матчыну,                        Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за дабрыню Тваю непараўнальную,      Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі
за ўсе ласкі і нам, і іншым аказаныя,    Дзякуем Табе Маці Нястомнай Дапамогі

Спяваецца песнь да Маці Божай Нястомнай Дапамогі.

Малітва просьбы
 О, Марыя, напоўненыя шчодрымі дарамі, мы з тым большай упэўненасцю прадстаўляем Табе просьбы нашых братоў і сясцёр, якія шукаюць Тваёй дапамогі.

Чытаюць просьбы. Пасля супольныя просьбы.
Мы настойліва раім Табе, Маці Нястомнай Дапамогі, просьбы нашых братоў і сясцёр ўсклікаючы:

Молім Цябе, Маці Нястомнай Дапамогі:

за хворых, каб ты іх выратавала,
за тужлівых, каб іх суцешыла,
за тых якія плачуць, каб ім слезы выцерла,
за сірот і самотных, каб ты ім Маці была,
за бедных і патрабуючых, каб ты ім дапамагала,

За аблудных, каб ты іх на шлях праўды ўзяла,
за спакушаных, каб ты іх вызваліла з цянетаў д’ябла,
за грэшнікаў, каб ты ім пакаянне і ласку споведзі выпрасіла,
за памерлых, каб ты іх да радасці вечнага жыцця прывяла,
каб усе нашыя просьбы выслухала

Спяваецца песнь да Маці Божай Нястомнай Дапамогі.

Супольна з Марыяй памолімся малітвай якую навучыў нас Езус Хрыстус: Ойча наш…